Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi er også overført til det nye selskapet.

Operasjonell kjøring

Operasjonell kjøring

Basert på en operasjonell 4 km modell ved Meteorologisk Institutt, kjører vi en 800 m modell 42 timer fram i tid. Etter databehandling produseres prognoser for tilstander i havet. 800 m modellen er nøstet til flere 160 m områder som raskt kan bli startet for å gi høyoppløselige simuleringer. Mulige bruksområder er prognoser for spredning av smittestoffer, strømninger, temperatur og saltholdighet, alge og manet oppblomstring, oljeutslipp etc.

Skisse over dataflyt i operasjonell modell
Eksempel på daglig temperaturrapport fra driftsmodell. Tykk hvit linje er 500 meter dybde kontur og tynn hvit linje er 200 meter dybde kontur. x-og y-aksen er grid punkter i modellens domene.