Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi er også overført til det nye selskapet.

GEMINI-senter for Maritim Logistikk

GEMINI-senter for Maritim Logistikk

Forskningsleder
+47 922 16 489

Geminis Styringskomite har nominert forskningsmiljøet innen Maritim Logistikk ved SINTEF, MARINTEK og NTNU som GEMINI-Senter for 2012-2015.

Logistics

Status som GEMINI-Senter tildeles forskningsmiljøer i SINTEF og NTNU hvor det er etablert et nært samarbeid og ambisjoner om sammen å øke kompetansen internasjonalt. Målet er å bygge et større forskningsmiljø med høyere kvalitet sammen enn deltakerne har mulighet til individuelt, med felles strategiprosesser og inspirerende partnerskap som grunnlag.

Organisasjonenes forskningssamarbeid innenfor Maritim Logistikk har pågått over mange år allerede, og etableringen av et GEMINI-senter vil formalisere og styrke samarbeidet mellom organisasjonene.

SINTEF logo
Logo