Til hovedinnhold

Havbruksteknologi

  Avdeling for havbruksteknologi besitter kompetanse innen oppdrett av akvatiske organismer, i hele verdikjeden fra yngel til slakteri. Vår kompetanse er sammensatt av både teknologer og biologer, hvorav flere har erfaring fra praktisk drift.

Forskningssjef

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter

Publikasjoner

Publikasjoner og rapporter fra havbruksteknologi