Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi er også overført til det nye selskapet.

Havbruksteknologi

  Avdeling for havbruksteknologi besitter kompetanse innen oppdrett av akvatiske organismer, i hele verdikjeden fra yngel til slakteri. Vår kompetanse er sammensatt av både teknologer og biologer, hvorav flere har erfaring fra praktisk drift.

Forskningssjef

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter

Publikasjoner

Publikasjoner og rapporter fra havbruksteknologi