Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi er også overført til det nye selskapet.

OLJE OG GASS

Teknologiutvikling og innovasjon er viktigere enn noen sinne for å redusere kostnadsnivået og bedre konkuranseevnen for olje og gass industrien i Norge og internasjonalt. MARINTEK driver laboratorieanlegg i verdensklasse med fokus på teknologiutvikling for olje- og gassektoren. Vi kombinerer vår laboratorieerfaring og vår faglige ekspertise i utviklingen av numeriske metoder og programvare, og flere av disse er daglig i bruk hos operatør- og leverandørindustrien verden rundt. Vi bistår også industrien med analyser og beregninger som trekker veksler på faglig ekspertise, eksperimentelle data og erfaring.

Vice President Offshore Oil and Gas
+47 930 58 672

Ekspertise

Forankring, DP og operasjoner

MARINTEK har ekspertise på hydrodynamiske laster på flytende konstruksjoner, hvor forankringssystemer, dynamisk posisjonering og strøminduserte laster (VIV) er i fokus. Vi tilbyr analyser av bølgelaster og lastvirking på flytende konstruksjoner, samt modellforsøk i havbassenget og slepetanken for forankrede eller dynamisk posisjonerte plattformer og fartøy.

Forskningsleder
+47 926 59 432
Les mer om ekspertisen

Prosjektporteføljen i avdeling for Offshore olje og gass er basert på fire hovedelementer, ofte i kombinasjon:

1. Marin hydrodynamikk
2. Marin konstruksjonsteknikk
3. Laboratorieforsøk
4. Programvareutvikling

Vår virksomhet er rettet primært mot olje- og gass-sektoren, men vi bidrar også i MARINTEKs aktiviteter innen samferdsel, fornybar energi, akvakultur og nye havindustrier. Vi utfører prosjekter for operatør- og leverandørindustrien verden rundt.

Bilde av lederne i olje og gass MARINTEK

Prosjekter

Nyheter

Utvikling og kvalifisering av disse løsningene er basert på en kombinasjon av hydrodynamikk, strømningsteknologi og strukturell integritet. En viktig faktor har vært muligheten til å teste og verifisere de fremtidige løsningene i moderne laboratorieforhold. MARINTEK driver noen av verdens ledende laboratorieanlegg innen feltet teknologiutvikling for olje- og gassektoren. Vi har kombinert vår laboratorieerfaring med utviklingen av tilhørende numeriske verktøy og programvare, og flere av disse er i daglig bruk rundt om i verden, på arbeidsbenkene til operatør- og leverandørindustrien.
Nye oljefelt verden over karakteriseres ofte av svært barske forhold med dype og bratte bølger kombinert med sterke strømmer, kraftig vind og svært dypt vann (mer enn 2000 meter) eller en kombinasjon av flere slike faktorer. Disse forholdene gir tøffe utfordringer for offshoreinstallasjonene. MARINTEK er tungt involvert i analyse og verifikasjon av designbelastninger og responser for slike installasjoner. Aktivitetene omfatter modelltesting så vel som utvikling og bruk av avanserte numeriske analyseverktøy.