Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi er også overført til det nye selskapet.

FORSKNING, TEKNOLOGI OG INNOVASJON

Miljøhensyn er en stadig viktigere faktor for industriell utvikling - nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Ocean har en konseptuell og vitenskapelig kompetanse på miljøløsninger . Vi har spesielt fokus på skjebne og effekter av miljøgifter i miljøet og på mulige løsninger for å redusere miljørisikoen knyttet til planlagte utslipp og ulykker knyttet til industrivirksomhet.

Forskningssjef

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter

Programvare