Til hovedinnhold

Modellering og simulering av reservoir prosesser

Modellering og simulering av reservoir prosesser

For å forstå og prediktere oppførselen til ulike prosesser i porøse media er det viktig å relatere de forskjellige mekanismene til romlige observasjons- og modelleringsskala.

Til dette brukes det forskjellige metoder og angrepsvinkler som anvender både kommersielle og egenutviklede programvarer. Vi utvikler og analyserer også matematiske modeller av fenomen i varierende detaljegrad, og koder gjerne modellene med bruk av forskjellige numeriske metoder. Kjernekompetanse er:

  • Reservoarsimulering
  • Oppskalering
  • IOR/EOR
  • CO2 lagring
  • Simulatorutvikling
  • Generell matematisk og numerisk analyse
Seniorforsker