Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Miljø, kvalitet og matvaretrygghet

Miljø, kvalitet og matvaretrygghet

Skjerpede kundekrav og myndighetskrav gjør det nødvendig for aktørene i bransjen å arbeide systematisk for å sikre at kravene blir holdt. Vi kan bistå på en rekke områder:
  • Miljøledelses- og kvalitetssikringssystemer
  • Systemrevisjoner; miljø, kvalitet, private standarder
  • Støtte ved sertifisering
  • Rådgivning matvaretrygghet, sporbarhet
  • Rådgivning ansvarlig oppdrett og fiskeri
  • Rømming av oppdrettsfisk, rømmingssikring
  • Miljø - og klimaregnskap for sjømatnæringen med livsløpsanalyser (LCA)