Til hovedinnhold

Mikroteknologi og nanoteknologi

Hva tilbyr SINTEF

Mikro- og nanoteknologi gjør det mulig å utvikle nye materialer og miniatyriserte systemer. Ved å måle, beskrive, modellere, kontrollere, manipulere og strukturere materialer i mikro- og nanometer-skala kan vi utvikle nye og bedre materialer og produkter som vil spille en viktig rolle i å løse samfunnsutfordringene vi står overfor. SINTEF er en sentral aktør når det gjelder omsetting av mikro- og nanovitenskap til nye produkter på en bærekraftig måte.

Ekspertise

Se en film om MiNaLab
Se en film om MiNaLab

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter