Til hovedinnhold

SFI Smart maritime

SFI Smart maritime

Seniorforsker

Smart Maritime vil finne svar på hvordan det er mulig å oppnå økt energieffektivitet og reduserte utslipp innen den maritime sektoren.

SFIen er ledet av MARINTEK og prosjektet vil vare i åtte år (2015 til 2023). Skipsfarten frakter hele 80-90 prosent av verdenshandelen og om Smart Maritime lykkes med sine målsettinger vil selv små forbedringer innen energieffektivitet på skip gjøre store utslag miljøvemessig og være et viktig bidrag til "det grønne skiftet" internasjonalt.
Les mer om storsatsningen her