Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Publikasjoner

Publikasjoner

Kommunikasjonsrådgiver
+47 957 70 133

MARINTEK deler sine forskningsresultater gjennom ulike rapporter. Under kan du laste ned dokumentene, som hovedsakelig er på engelsk.

Annual reports

Årsberetninger

MARINTEK Review

Brosjyrer