Til hovedinnhold

Historie

Historie

I 1913 tok en gruppe visjonærer ledet av NTH-professor Hans R. Mørch (1883-1946) initiativ til å bygge en skipsmodelltank i Trondheim. Etter flere års planlegging ble skipsmodelltanken innviet den 1. september 1939. Den er fortsatt i bruk i dag.

En av de første skipsmodellene som ble testet i tanken var en modell av det berømte vikingskipet «Gokstad» (datert 970 e.Kr.). Siden 1939 har mer enn 3000 skipsmodeller og 1250 propellere blitt bygget og testet ved MARINTEKs laboratorier.

Flere nye laboratorier er utviklet ved Tyholt ettersom tiårene har gått, og siden 30-tallet har kunder med høye krav og fra hele verden besøkt Tyholt for å få utført forskning og utvikling innen havromsteknologi.

Det var ingen tilfeldighet at den nasjonale infrastrukturen for marinteknologi ble etablert i Trondheim i Midt-Norge. Trondheim er kjent som Norges hovedstad for teknologi og kunnskap. Dette illustreres ved det faktum at tre viktige kunnskapsinstitusjoner feiret store jubileer i Trondheim i 2010: NTNU 100 år, SINTEF 60 år, og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, DKNVS, 250 år.

NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) er Norges viktigste institusjon for utdannelse av våre fremtidige ingeniører og vitenskapsfolk. Forgjengeren, Norges Tekniske Høyskole (NTH) ble etablert i Trondheim i 1910. MARINTEK er samlokalisert med NTNUs institutt for marin teknologi ved Marinteknisk senter i Trondheim, og samarbeidet mellom NTNU og MARINTEK er tett, med det formål å opprettholde den internasjonale spisskompetansen i fellesskap. Les mer om NTNUs historie.

SINTEF (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning) ble etablert i 1950 av NTH, for å fremme teknologisk og industriell forskning og dekke behovet for forskning og utvikling i offentlig og privat sektor. Les mer om SINTEFs historie

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, DKNVS, ble grunnlagt i 1760 av biskop Johan Ernst Gunnerus, som senere ble Norges første internasjonalt anerkjente naturalist. DKNVS er det eldste vitenskapsakademiet i Norge, og ett av de eldste akademiene i verden. Les mer om DKNVS sin historie her

Milepæler i MARINTEKs historie

1913: Lansering av initiativ om bygging av en norsk skipsmodelltank
1939: Offisiell åpning av Skipsmodelltanken i Trondheim 
1951: Skipsteknisk Forskningsinstitutt (SFI) ble etablert i Trondheim
1952: Det regionale SFI-kontoret ble åpnet i Oslo
1967: Innvielse av Kavitasjonslaboratoriet
1972: Sammenslåing av Skipsmodelltanken og SFI under det nye navnet Norges Skipsforskningsinstitutt (NSFI)
1977: NSFI flytter til det nye Marinteknisk Senter på Tyholt i Trondheim
1979: Skipsmodelltanken forlenges med 85 meter til 260 meter
1981: Havlaboratoriet ble fullført høsten 1981
1984: Navneendring 6. desember til Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK), som blir et selskap i SINTEF-gruppen.
1998: MARINTEK etablerer et datterselskap i Houston, Texas, USA 
2007 - MARINTEK etablerer et datterselskap i Rio de Janeiro, Brasil