Til hovedinnhold

Et sertifisert institutt

Et sertifisert institutt

Kvalitetsleder
+47 976 71 681

MARINTEK har valgt å sertifisere styringssystemet etter ISO-9001. Dette garanterer overfor våre kunder at forskningen som utføres gjennomføres samvittighetsfullt og i overensstemmelse med avtalevilkårene.

Bilde av Skipsmodelltanken utenfra

MARINTEK er sertifisert i henhold til ISO-9001:2008. Alle arbeidsprosessene våre, inkludert laboratorieaktiviteter, teoretiske studier og analytiske prosesser er grundig beskrevet, i likhet med vårt arbeid innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring (HMSK), for å garantere kundene våre den ypperste kvalitet i alt arbeid vi utfører.

MARINTEK er sertifisert av DNV-GL og oppfyller kravene i ISO-9001:2015.
Kopi av ISO-sertifikatet.

MARINTEK er akkreditert av Norsk Akkreditering med registreringsnummer TEST 264 og tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17025. Akkrediteringen omfatter:

  • Gassturbiner: Avgassmåling (CO, CO2, NOx, O2, UHC) i henhold til ISO 11042-1. 
  • Forbrenningsmotorer: Avgassmåling (CO, CO2, NOx, O2, UHC) i henhold til ISO 8178.

Kopi av sertifikatet

MARINTEK er kvalifisert i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning for leverandører til oljeindustrien i Norge og Danmark.
Kopi av sertifikatet.