Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Eiere

Eiere

SINTEF

SINTEF: 56%

www.sintef.no

Sintef logo

Norges Rederiforbund

Norges Rederiforbund: 26%

www.rederi.no

Det Norske Veritas

Det Norske Veritas: 9%

www.detnorskeveritas.com

Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet: 4%

www.sjofartsdir.no

Sjøfartdsdirektoratet logo

Stiftelsen Skipsbyggerienes Fond for Forskning og utdannelse

Stiftelsen Skipsbyggerienes Fond for Forskning og utdannelse v/Norsk Industri Maritim Bransjeforening: 4%

www.norskindustri.no

Nosk Industri logo

NHO sjøfart

NHO Sjøfart: 1 prosent

www.nhosjofart.no

Bilde av logo NHO sjøfart