Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Skipsteknologi

Skipsteknologi

Senior forretningsutvikler
+47 901 82 036

Skipsteknologi har spisskompetanse på skipshydrodynamikk og marin kybernetikk med spesiell fokus på skipsmotstand, propulsjon, sjøegenskaper, belastninger og manøvrering av skip.

Bilde av båtmodell i bøler i Skipsmodelltanken

Våre tjenester er i hovedsak forskning og utvikling, modellforsøk, programvareutvikling, numeriske beregninger og fullskalamålinger på skip.

MARINTEK har anerkjent kunnskap og lang erfaring innen skipsteknologi som vil være svært viktig for fremtidens miljøvennlige skipstransport, miljøendringer og strengere myndighetskrav. Våre viktigste kunder er skipsdesignere, utstyrsleverandører, verft og rederier og våre største kunder er: VARD, Rolls-Royce, Havyard og Norges forskningsråd.