Til hovedinnhold

Rørledninger, stigerør og kabler

Rørledninger, stigerør og kabler

MARINTEK har lang og bred erfaring med marine konstruksjoner, herunder rørledninger, stigerør og kabler anvendt primært innenfor olje og gass industrien.

Ulike rørledninger på havbunnen

Gjennom årene har virksomhetsområdet Rørledninger, stigerør og kabler utviklet en unik numerisk verktøykasse for å regne på global konstruksjonsrespons samt spenning og utmatting på komponentnivå i rør og kabler med kompliserte tverrsnitt. Verktøyene er etablert og blir videreutviklet basert på solid teoretisk kompetanse og praktisk erfaring fra forsøk utført i våre egne laboratorier. Flere av programvareproduktene er kommersielt tilgjengelige og velkjent i industrien.

I Konstruksjonslaboratoriet er kvalifikasjonstesting av de samme produktene en viktig aktivitet, både i fullskala og på komponentnivå. Ved hjelp av en fleksibel park av testrigger kan vi også utføre forsøk for å øke kunnskapen om spesielle fenomen, for eksempel syklisk kompresjon og bøying av kabler. De hydrodynamiske laboratoriene benyttes til å studere effekter der interaksjonen mellom hydrodynamiske laster og strukturrespons er sentral, for eksempel for virvelinduserte vibrasjoner.

Blant virksomhetsområdets største kunder er Statoil, ExxonMobil, BP (operatører), samt NOV Flexibles, GE Oil & Gas, Nexans, Technip, Oceaneering og ABB (leverandører). Vi har også god kontakt med større internasjonale engineering-selskaper som Aker Solutions, Reinertsen Engineering, Kongsberg og IKM Ocean Design.