Til hovedinnhold

Offshore konstruksjoner

Offshore konstruksjoner

Forskningsdirektør
+47 412 11 815

Offshore konstruksjoner han lang erfaring og anerkjent ekspertise innen både teoretisk- og eksperimentell hydrodynamikk.

Vi baserer en stor del av virksomheten på MARINTEKs hydrodynamiske laboratorier, men vi har også verdens¬ledende kompetanse innen CFD og numerisk hydrodynamikk. Vi utfører i økende grad prosjekter som kombinerer eksperiment, CFD og rasjonelle designmetoder for flytende og faste konstruksjoner.

Virksomhetsområdet har en fremtredende posisjon innen ekstreme og ikke-lineære hydrodynamiske laster og respons (slamming, grønn sjø, air-gap og ringing). Vi utvikler state-of-art programvare for analyse ulike komplekse hydrodynamiske effekter som rulledemping, moon-pool dynamikk og bølge-strøm interaksjon.

Virksomhetsområdets største kunde er Statoil, men vi har også god kontakt med større internasjonale oljeselskaper som Total, ENI, Shell og ExxonMobil. Sentrale aktører innen leverandørindustrien som Aker/Kværner, NOV-APL, Teekay, Sevan, Technip, Saipem og FMC er også blant våre kunder.