Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Maritime transportsystemer

Maritime transportsystemer

Forskningsleder
+47 922 16 489

Maritime transportsystemer har hovedfokus på logistikk og IKT. Innen logistikk fokuserer vi på design og styring av maritime verdikjeder, flåteoptimalisering og skipskonseptanalyser.

Skip i hardt vær

Autonome løsninger for skip, anvendt maritim kommunikasjon og digital informasjonsbehandling er våre satsningsområder innen IKT. MARINTEKs største kunder innen dette fagområdet er store norske vareeiere og rederier.