Til hovedinnhold

Maritime transportsystemer

Maritime transportsystemer

Maritime transportsystemer har hovedfokus på logistikk og IKT. Innen logistikk fokuserer vi på design og styring av maritime verdikjeder, flåteoptimalisering og skipskonseptanalyser.

Autonome løsninger for skip, anvendt maritim kommunikasjon og digital informasjonsbehandling er våre satsningsområder innen IKT. MARINTEKs største kunder innen dette fagområdet er store norske vareeiere og rederier.