Til hovedinnhold

Maritime energisystemer

Maritime energisystemer

Forskningsleder
+47 920 86 128

Maritime energisystemer har spisskompetanse innen motorutvikling, forbrennings-, avgass- og renseteknologi, samt VOC og feltmålinger.

Bilde av båtmodell

Vårt fokusområde er mot utvikling av energieffektive løsninger for energiproduksjon og -bruk på skip, samt bruk av alternative drivstoff. Vi har et bredt spekter av måletjenester og analyser rettet mot utslipp til luft, inkludert akkrediterte målinger av NOx-utslipp. MARINTEKs største kunder innen energisystemer er: Rolls-Royce, Wärtsilä (Hamworthy), Clean Marine, Statoil og ConocoPhillips.