Til hovedinnhold

Havenergi

Havenergi

MARINTEK har ekspertise innen anvendelse av hydrodynamikk og konstruksjonsteknikk rettet mot offshore vindteknologi.

Bilde av vindturbinmodell i havlaboratoriet

Vi evner å integrere avanserte eksperimenter, metoder og teorier med programvareutvikling som skaper stor verdi for våre kunder. Offshore vind er den viktigste aktiviteten innenfor havenergi hos MARINTEK og på kort sikt er nye prosjekter knyttet til nasjonale (NFR-ENERGIX) og europeiske forskningsprogram (H2020). Ett av de er EU-prosjektet LIFES50+, som MARINTEK er prosjektleder for.