Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Forankring, DP og operasjoner

Forankring, DP og operasjoner

Seniorrådgiver
+47 926 59 432

Forankring, DP og operasjoner har ekspertise på hydrodynamiske laster på flytende konstruksjoner, hvor forankringssystemer, dynamisk posisjonering og strøminduserte laster (VIV) er i fokus.

Bilde av modell av oljeplattform i bølger i havlaboratoriet

Vi tilbyr analyser av bølgelaster og lastvirking på flytende konstruksjoner, samt modellforsøk i havbassenget og slepetanken for forankrede eller dynamisk posisjonerte plattformer og fartøy. Marine operasjoner, som f.eks. offshore kranoperasjoner, stabilitet, installasjon og fjerning av infrastruktur, har tradisjonelt vært områder hvor vi står sterkt faglig og i markedet. Virksomhetsområdets prosjektportefølje består primært av analyser og utredninger, avanserte modellforsøk og programvareutvikling (SIMO/RIFLEX/SIMA). Porteføljen er sammensatt av strategiske prosjekt (eks. SFI Move), programvareutvikling og mer kortsiktige studier for industrien.