Til hovedinnhold

Forankring, DP og operasjoner

Forankring, DP og operasjoner

Seniorrådgiver
+47 926 59 432

Forankring, DP og operasjoner har ekspertise på hydrodynamiske laster på flytende konstruksjoner, hvor forankringssystemer, dynamisk posisjonering og strøminduserte laster (VIV) er i fokus.

Bilde av modell av oljeplattform i bølger i havlaboratoriet

Vi tilbyr analyser av bølgelaster og lastvirking på flytende konstruksjoner, samt modellforsøk i havbassenget og slepetanken for forankrede eller dynamisk posisjonerte plattformer og fartøy. Marine operasjoner, som f.eks. offshore kranoperasjoner, stabilitet, installasjon og fjerning av infrastruktur, har tradisjonelt vært områder hvor vi står sterkt faglig og i markedet. Virksomhetsområdets prosjektportefølje består primært av analyser og utredninger, avanserte modellforsøk og programvareutvikling (SIMO/RIFLEX/SIMA). Porteføljen er sammensatt av strategiske prosjekt (eks. SFI Move), programvareutvikling og mer kortsiktige studier for industrien.