Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi er også overført til det nye selskapet.

Nye havindustrier

SINTEF Ocean deltar aktivt i utviklingen av offshore vindkraft gjennom forskning, programvareutvikling, modelltester og nye driftsstrategier. Vi satser også på langsiktig forskning på tidevanns- og bølgekraft. Det er et stort behov for utvikling av sikrere konstruksjoner og nye konsept innen havbruksnæringen. På sikt trenger verden en økning i matproduksjonen på rundt 70 prosent og mye av økningen må komme fra sjømat. Ved å etablere anlegg lengre ut i havet, kan næringen lykkes med å få til en bærekraftig vekst. SINTEF Ocean bidrar med sin ekspertise på modellforsøk, analyser og verifikasjon.

Forskningssjef

Ekspertise

Bilde av lederne i nye havindustrier

Prosjekter

Nyheter