Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi er også overført til det nye selskapet.

MARitim

Luftforurensning er den største utfordringen for den maritime sektoren. SINTEF Ocean bidrar med ekspertisen, testanleggene og de analytiske verktøyene for å utvikle miljøvennlige og sikre løsninger for skip. I tiden framover vil maritim avdeling satse mer på skipskonseptanalyse, skipsytelse, Big Data, autonome skip og FME Zero MARITIME/det grønne skiftet.

Forskningssjef
+47 922 22 240

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter