Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Fotogalleri

Fotogalleri

Kommunikasjonsrådgiver
+47 957 70 133
Bilde av båtmodell i Skipsmodelltanken

Fotogalleri laboratorier

[{¤src¤:¤/globalassets/marintek/fotogalleri-laboratorier/havbasseng1.jpg¤,¤alt¤:¤Havbassenget¤},{¤src¤:¤/globalassets/marintek/fotogalleri-laboratorier/havbasseng2.jpg¤,¤alt¤:¤Havbassenget\n¤},{¤src¤:¤/globalassets/marintek/fotogalleri-laboratorier/havbasseng3.jpg¤,¤alt¤:¤Havbassenget¤},{¤src¤:¤/globalassets/marintek/fotogalleri-laboratorier/havbasseng4.jpg¤,¤alt¤:¤Havbassenget¤},{¤src¤:¤/globalassets/marintek/fotogalleri-laboratorier/konstruksjonslaboratoriet1.jpg¤,¤alt¤:¤Konstruksjonslaboratorium¤},{¤src¤:¤/globalassets/marintek/fotogalleri-laboratorier/konstruksjonslaboratoriet2.jpg¤,¤alt¤:¤Konstruksjonslaboratorium¤},{¤src¤:¤/globalassets/marintek/fotogalleri-laboratorier/kybernetikklaboratorium.jpg¤,¤alt¤:¤Kybernetikklaboratorium¤},{¤src¤:¤/globalassets/marintek/fotogalleri-laboratorier/maskinlaboratorium.jpg¤,¤alt¤:¤Maskinlaboratorium¤},{¤src¤:¤/globalassets/marintek/fotogalleri-laboratorier/skipsmodelltanken.jpg¤,¤alt¤:¤Skipsmodelltanken¤},{¤src¤:¤/globalassets/marintek/fotogalleri-laboratorier/stromningstunell.jpg¤,¤alt¤:¤Strømningstunell¤}]