Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Foto og video

Foto og video

Kommunikasjonsrådgiver
+47 957 70 133

MARINTEK har spisskompetanse på foto og video, og lager jevnlig videoreportasjer om vår forskning.

Foto av den nye dykkemaske til MARINTEK