Til hovedinnhold

Marin modellering

Marin modellering

Faggruppen jobber med utvikling og anvendelse av matematiske modeller for hav- og kyststrømmer og operative modeller for varsling og overvåkning. I tillegg jobbes det med utvikling av økologiske modeller for lavere trofisk nivå.
  • Høyoppløselige modeller for strøm, kyst og fjordområder
  • Klimasimuleringer
  • Simulering av spredning av lakselus og virus
  • Bestandsestimering av Calanus finmarchicus
  • Modellering av integrert havbruk
  • Modellering av sedimentering og resuspensjon

Lenker

Forskningsleder