Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Marin IKT

Marin IKT

SINTEF har i nært samarbeid med industrien utviklet løsninger for simulering, overvåking og beslutningsstøtte for marin industri. Våre løsninger benyttes innen mange typer marine operasjoner, slik som fiskeri, havbruk, offshore operasjoner, ankerhåndtering og seismikk.
  • Simulering av nettstrukturer, kabelstrukturer og fartøy i sjøgang.
  • Styring av fleksible og rigide system.
  • Analyse av kollisjon mellom ulike marine system, slik som overtråling.
  • Beslutningsstøtte for operasjon og design av skip.
  • Simulering for treningsformål.
  • Automatisert innhenting av driftsdata fra fartøy
Forskningsleder