Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Bioprosesser

Bioprosesser

.
  • Råstoff og fiskefysiologi
  • Analysemetoder for verifisering av sluttproduktets kvalitet
  • Oljeseparasjon
  • Proteinhydrolyse
Forskningsleder