Til hovedinnhold
Materialer
Relaterte tema

Publisert 24. november 2010

Klikk på bildene, og du får dem opp i størrelse. Bildetekster kommer fram ved å føre pekeren over bildene.

[{¤src¤:¤/uploadpages/235240/Emisjonsspektroskopi.%20Alain%20Ferber%20og%20Knut%20Thorsethaug.jpg¤,¤alt¤:¤Emisjons-spektroskopi¤},{¤src¤:¤/uploadpages/235240/Geovarme%20Drilling-6909.jpg¤,¤alt¤:¤Borekjerne utviklet for gruvedrift. Foto: Thor Nielsen/SINTEF.¤},{¤src¤:¤/uploadpages/235240/materialer%204.jpg¤,¤alt¤:¤Høytemperaturelektrolyse for å gjenvinne sjeldne jordartbakterier. Foto: Thor Nielsen/SINTEF.¤},{¤src¤:¤/uploadpages/235240/oljes%c3%b8l%20%20bakterier.jpg¤,¤alt¤:¤Superbakterier bryter ned og fjerner oljesøl. Foto: Thor Nielsen/SINTEF.¤}]