Til hovedinnhold

Fagkontakter på sentrale tema

Fagkontakter på sentrale tema

Kommunikasjonssjef

For å hjelpe pressen har vi listet opp noen fagpersoner i SINTEF på sentrale tema.

STIKKORD KONTAKT
   
Arbeidsliv, ledelse, omstilling Hans Yngvar Torvatn
Arbeidsliv generelt Tore Nilssen

Arbeid og helse/ sykefravær / inkluderende arbeidsliv

Solveig Osborg Ose  

AMS - Smarte målere

Hanne Sæle

Anvendt superledning

Niklas Magnusson

Bassengmodellering

Ane Elisabet Lothe  

Biodrivstoff

Berta Matas Güell

Bioenergi

Berta Matas Güell  
Bioteknologi

Håvard Sletta

Boring og brønn

Alf Glein Melbye  

Brann  
Byggeregler Anders Kirkhus
Bygningstekniske spørsmål

Terje Jacobsen

CCS

Mona Jacobsen Mølnvik

CO2-lagring
CO2-fangst Nils Anders Røkke
Distribusjonsnett Hanne Sæle
Elektrisk ferge Jon Are Suul
Elektriske isolasjonssystemer Øystein Hestad
Elektriske isolasjonsmaterialer Marit-Helen Glomm Ese
Elektroteknikk/elektrotekniske komponenter Dag Eirik Nordgård
Energieffektivisering Petter Egil Røkke
Energipolitikk
Energisystemet Knut Samdal
Etikkombud 
Flerfasetransport                      Jon Harald Kaspersen
Flow assurance Marita Wolden  
Foredling av fisk  Marit Aursand
Formasjonsfysikk Jon Harald Kaspersen  
Fornybar energi Petter Støa
Forsyningssikkerhet Gerd Kjølle
Gassteknologi Mona Jacobsen Mølnvik
Geofysikk Jon Peder Eliasson  
Havvind / Offshore vindkraft John Olav Giæver Tande
Hydrogen   Steffen Møller-Holst
Informasjonssikkerhet Maria Bartnes
Jernbanesikkerhet  og Thor Myklebust
Jording/jordingsfeil Arne Petter Brede
Klimateknologi Nils Anders Røkke
Kraftelektronikk Magnar Hernes
Lakselus Gunvor Øie  
Legionella
Leveringskvalitet strøm og spenning
LNG Per Magne Einang   og  Petter Nekså  
Lyn og  Oddgeir Rokseth
Miljø og klima Nils Anders Røkke    
Matvaresikkerhet  
Muggsopp Jonas Holme
Nanoteknologi Fabrice Lapique
Nanomedisin Ruth Schmid-Baumberger  
Nordområdene/skipsfart
Oljesøl /oljeopprydding    Ivar Singsaas
Oljeutvinning Lars Sørum  
Psykisk helse  Solveig Osborg Ose  
Regional utvikling Sverre Konrad Nilsen  
Reservoarteknologi  
Røroppvarming - Direct Electrical Heating Harald Kulbotten
Sertifisering bygg  Jan Olav Hjermann  
Sikkerhet i fiskeflåten  
Sikkerhet og pålitelighet Lars Bodsberg
Skipsmotorer Per Magne Einang  
SmartGrid Grete Håkonsen Coldevin  
Solceller Aud Nina Wærnes  og  Tanja Pettersen  
Sosiale medier og personvern Petter Bae Brandtzæg  
Snølast på tak Trond Bøhlerengen  
Strømbrudd Gerd Kjølle
Strømforsyning Knut Samdal  
Strømpriser Michael Martin Belsnes
Støy Truls T Gjestland   og  Tron Vedul Tronstad  
Svømmehaller Arne Nesje  
Trafikk-atferd Dagfinn Moe  
Tak, fasader, fuktsikring Knut Noreng  
Transmisjonsnett Oddbjørn Gjerde
Tunneler, bygging Eivind Grøv  
Tunneler, brannsikkerhet   og  Gunnar Deinboll Jenssen  
Undervanns kraftforsyning John Olav Giæver Tande
Vannkraft/vannkraftverk Michael Martin Belsnes
Vannkvalitet Bjørnar Eikebrokk  
Vedfyring Morten Seljeskog  og  Øyvind Skreiberg
Velferdsteknologi, teknologi eldre Randi Eidsmo Reinertsen  og  Dag Torstein Ausen   
Vindkraft John Olav Giæver Tande  
Virtuell synkronmaskin Jon Are Suul
Våtrom Arne Nesje  og  Lars-Erik Fiskum