Til hovedinnhold

SINTEF har løsningsorientert kompetanse innen oljevernberedskap

Vi analysere oljens fysiske og kjemiske egenskaper, modellerer og tester hvordan den reagerer ved naturgitte forhold ved utslipp i sjø, samt karakteriserer effekter av miljøgifter. Med denne kunnskapen bidrar vi sammen med våre kunder til å utvikle god oljevernberedskap.

Ekspertise