Til hovedinnhold

SINTEF bidrar til redusert forurensing fra energiproduksjon, transportsektoren og industrielle prosesser

Forurensing er skadelig for både helse og miljø, inkludert klimaet. SINTEFs FoU bidrar til redusert forurensing fra ulike typer energiproduksjon, i transportsektoren og fra ulike industrielle prosesser. Utslippene reduseres ved teknologiutvikling, utslippsreduserende tiltak, virkningsgradsøkning og økt andel miljøvennlig og fornybar energi.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Programvare

Nyheter