Til hovedinnhold

Verdikjeder og nettverk

Verden står foran et nytt industrielt skifte, som handler innføringen av «internet of things and services». Koblingen av produkter, maskiner og tjenester i sanntid gir nye muligheter for innovasjon i verdikjeden og i møtet med sluttbrukeren. SINTEF skal være et ledende fagmiljø på samspillet mellom produksjonssystemer, teknologi og organisering.

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter