Til hovedinnhold

SINTEFs satsing på Industriell bioteknologi bidrar til å sikre en framtidig bærekraftig bioøkonomi

I industriell bioteknologi benyttes enzymer og mikroorganismer til å framstille produkter innen sektorer som fin- og bulkkjemikalier, farmasøytika, mat og fôr, papir, tekstiler, energi, materialer og polymere.

Ekspertise

Nyheter

Prosjekter

Laboratorier