• Det er på land vi utvikler bedre flyt på havet

  video Les mer • Havrommets krefter krever
  solide konstruksjoner

  video Les mer
 • Kunsten å lage medvind av motvind

  video Les mer

 • Teknologiutvikling ved testing og verifikasjon

  video Les mer
 • 75 år med teknologiutvikling gjennom
  forskning, testing og verifikasjon

  video

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) driver forskning og utvikling innen marin teknologi i et globalt marked, med hovedvekt på maritim sektor, olje og gass samt havenergi. MARINTEK er et selskap i SINTEF, og utvikler og verifiserer teknologiske løsninger, forretnings- og driftskonsepter for shipping-, havenergi- og petroleumsindustriene samt den maritime utstyrsindustrien.  MARINTEKs hovedkontor og laboratorier er på Marinteknisk Senter i Trondheim.

Prosjekter

Simulator for fritt-fall livbåter

Simulator for fritt-fall livbåter

MARINTEK har utviklet et komplett verktøy for simulering av livbåtstup og livbåtens egenskaper i åpne farvann. Les mer

 • Testet nødlandinger i skipsmodelltanken

  AgustaWestland har gjennomført modelltester i MARINTEKs skipsmodelltank for å undersøke nødlandinger og påfølgende sjødyktighet for et helikopter. Det er svært få testfasiliteter som gjennomfører slike tester i verden i dag. Les mer

 • Forsker på system for taredyrking

  MARINTEK deltar i det tverrfaglige europeiske forskingsprosjektet At~Sea, som har som mål å utvikle avanserte tekstiler for dyrking av tare. Les mer

Nyheter

- Kvotering av kvinner er nødvendig

- Kvotering av kvinner er nødvendig

31.01.2016 Tre teknologikvinner møttes til debatt om fremtidens lederrolle på MARINTEK nylig. Alle tre tross ulik alder, var skjønt enige om at kvotering av kvinner inn i ledende stillinger ... Les mer