• Det er på land vi utvikler bedre flyt på havet

  video Les mer • Havrommets krefter krever
  solide konstruksjoner

  video Les mer
 • Kunsten å lage medvind av motvind

  video Les mer

 • Teknologiutvikling ved testing og verifikasjon

  video Les mer
 • 75 år med teknologiutvikling gjennom
  forskning, testing og verifikasjon

  video

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) driver forskning og utvikling innen marin teknologi i et globalt marked, med hovedvekt på maritim sektor, olje og gass samt havenergi. MARINTEK er et selskap i SINTEF, og utvikler og verifiserer teknologiske løsninger, forretnings- og driftskonsepter for shipping-, havenergi- og petroleumsindustriene samt den maritime utstyrsindustrien.  MARINTEKs hovedkontor og laboratorier er på Marinteknisk Senter i Trondheim, med datterselskap i Houston, Texas.

Prosjekter

Simulator for fritt-fall livbåter

Simulator for fritt-fall livbåter

MARINTEK har utviklet et komplett verktøy for simulering av livbåtstup og livbåtens egenskaper i åpne farvann. Les mer

 • Testet nødlandinger i skipsmodelltanken

  AgustaWestland har gjennomført modelltester i MARINTEKs skipsmodelltank for å undersøke nødlandinger og påfølgende sjødyktighet for et helikopter. Det er svært få testfasiliteter som gjennomfører slike tester i verden i dag. Les mer

 • Forsker på system for taredyrking

  MARINTEK deltar i det tverrfaglige europeiske forskingsprosjektet At~Sea, som har som mål å utvikle avanserte tekstiler for dyrking av tare. Les mer

Nyheter

Gir forskning æren for sikrere oppdrettsanlegg

Gir forskning æren for sikrere oppdrettsanlegg

25.08.2015 Fiskeflukt har vært et stort problem i oppdrettsnæringen. Men bedre teknologi og systematisk forskning har redusert antall rømninger drastisk. Les mer

 • Oppgradering av havbassenget

  03.08.2015 Den bevegelige bunnen i havbassenget ved MARINTEK er i ferd med å bli oppgradert. Bassengbunnen (2500 kvadratmeter) er sandblåst og malt, og strømskovler langs sidene er fjernet. Les mer

 • Forsker på fremtidens vindkraft

  27.07.2015 Et stort internasjonalt samarbeidsprosjekt med 12 partnere fra åtte forskjellige land vil jobbe med utvikling av neste generasjon flytende vindturbiner. Les mer