• Det er på land vi utvikler bedre flyt på havet

  video Les mer • Havrommets krefter krever
  solide konstruksjoner

  video Les mer
 • Kunsten å lage medvind av motvind

  video Les mer

 • Teknologiutvikling ved testing og verifikasjon

  video Les mer
 • 75 år med teknologiutvikling gjennom
  forskning, testing og verifikasjon

  video

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) driver forskning og utvikling innen marin teknologi i et globalt marked, med hovedvekt på maritim sektor, olje og gass samt havenergi. MARINTEK er et selskap i SINTEF, og utvikler og verifiserer teknologiske løsninger, forretnings- og driftskonsepter for shipping-, havenergi- og petroleumsindustriene samt den maritime utstyrsindustrien.  MARINTEKs hovedkontor og laboratorier er på Marinteknisk Senter i Trondheim.

Prosjekter

Simulator for fritt-fall livbåter

Simulator for fritt-fall livbåter

MARINTEK har utviklet et komplett verktøy for simulering av livbåtstup og livbåtens egenskaper i åpne farvann. Les mer

 • Testet nødlandinger i skipsmodelltanken

  AgustaWestland har gjennomført modelltester i MARINTEKs skipsmodelltank for å undersøke nødlandinger og påfølgende sjødyktighet for et helikopter. Det er svært få testfasiliteter som gjennomfører slike tester i verden i dag. Les mer

 • Forsker på system for taredyrking

  MARINTEK deltar i det tverrfaglige europeiske forskingsprosjektet At~Sea, som har som mål å utvikle avanserte tekstiler for dyrking av tare. Les mer

Nyheter

Tekna ønsker raskere igangsetting av Ocean Space Centre

Tekna ønsker raskere igangsetting av Ocean Space Centre

02.10.2015 Tekna stiller seg 100 prosent bak snarlig realisering av Ocean Space Centre i Trondheim. I Teknas næringspolitiske pakke som ble lagt fram 1. oktober er igangsetting av OSC med i ... Les mer

 • - Viktig for den marine næringen

  18.09.2015 Hele ni Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) ble åpnet av NTNU og SINTEF i dag. Smart Maritime ledes av MARINTEK og har alene fått 192 millioner kroner å forske for de neste åtte åra. Les mer

 • Oppgradering av havbassenget

  03.08.2015 Den bevegelige bunnen i havbassenget ved MARINTEK er i ferd med å bli oppgradert. Bassengbunnen (2500 kvadratmeter) er sandblåst og malt, og strømskovler langs sidene er fjernet. Les mer