• Det er på land vi utvikler bedre flyt på havet

  video Les mer • Havrommets krefter krever
  solide konstruksjoner

  video Les mer
 • Kunsten å lage medvind av motvind

  video Les mer

 • Teknologiutvikling ved testing og verifikasjon

  video Les mer
 • 75 år med teknologiutvikling gjennom
  forskning, testing og verifikasjon

  video

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) driver forskning og utvikling innen marin teknologi i et globalt marked, med hovedvekt på maritim sektor, olje og gass samt havenergi. MARINTEK er et selskap i SINTEF, og utvikler og verifiserer teknologiske løsninger, forretnings- og driftskonsepter for shipping-, havenergi- og petroleumsindustriene samt den maritime utstyrsindustrien.  MARINTEKs hovedkontor og laboratorier er på Marinteknisk Senter i Trondheim.

Prosjekter

Simulator for fritt-fall livbåter

Simulator for fritt-fall livbåter

MARINTEK har utviklet et komplett verktøy for simulering av livbåtstup og livbåtens egenskaper i åpne farvann. Les mer

 • Testet nødlandinger i skipsmodelltanken

  AgustaWestland har gjennomført modelltester i MARINTEKs skipsmodelltank for å undersøke nødlandinger og påfølgende sjødyktighet for et helikopter. Det er svært få testfasiliteter som gjennomfører slike tester i verden i dag. Les mer

 • Forsker på system for taredyrking

  MARINTEK deltar i det tverrfaglige europeiske forskingsprosjektet At~Sea, som har som mål å utvikle avanserte tekstiler for dyrking av tare. Les mer

Nyheter

Mindre utslipp i fokus

Mindre utslipp i fokus

20.11.2015 Rederiene som bidrar inn i SFI Smart Maritime har en forventning til storsatsningen: De ønsker løsninger som skaper mindre utslipp fra skip. Les mer

 • Tekna ønsker raskere igangsetting av Ocean Space Centre

  02.10.2015 Tekna stiller seg 100 prosent bak snarlig realisering av Ocean Space Centre i Trondheim. I Teknas næringspolitiske pakke som ble lagt fram 1. oktober er igangsetting av OSC med i første punkt. Les mer

 • - Viktig for den marine næringen

  18.09.2015 Hele ni Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) ble åpnet av NTNU og SINTEF i dag. Smart Maritime ledes av MARINTEK og har alene fått 192 millioner kroner å forske for de neste åtte åra. Les mer