Til hovedinnhold

Helse- og velferdstjenester

SINTEF forsker for å bidra til gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester.

Ekspertise

Inkluderende Digitalisering

Vi forsker på verktøy, metoder og teknologier som fremmer deltakelse og samhandling i digitaliseringsprosesser.Vi har lang og bred erfaring med utvikling og evaluering av velferdsteknologi og IKT-baserte velferdstjenester, elektroniske helsesystemer og tjenester, teknologier for krisehåndtering, museumssystemer og systemer for å fremme beskyttelse av kulturarv, og fra oljeindustrien.

Les mer om ekspertisen

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter