Til hovedinnhold

Ekspertise

Batterier

SINTEF utfører forskning gjennom hele verdikjeden for batterier, fra utvikling av nye materialer for eksisterende batterier og nye batterisystemer til evaluering av ytelse og levetid på kommersielle batterier og batterisystemer for ulike bruksområder. Andre elektrokjemiske energilagringssystemer som superkondensatorer og redoksbatterier er også aktuelle forskningsområder.

Les mer om ekspertisen

Skipsteknologi

Vår spisskompetanse er skipshydrodynamikk og marin kybernetikk med spesiell fokus på skipsmotstand, propulsjon, sjøegenskaper, belastninger og manøvrering av skip. Våre tjenester er i hovedsak forskning og utvikling, modellforsøk, numeriske beregninger og fullskalamålinger på skip. MARINTEKs hydrodynamiske laboratorier (slepetank, havbasseng og kavitasjonstunell) er viktige verktøy for utvikling og verifikasjon av nye skips – og propulsjonsløsninger.

Forskningsleder
+47 932 17 634
Les mer om ekspertisen

Laboratorier

Prosjekter

Programvare

Nyheter