Til hovedinnhold

Teknologi for en bærekraftig utvikling i Nordområdene

Nordområdene er Norges viktigste satsingsområde i utenrikspolitikken. Utviklingen skal være kunnskapsbasert. SINTEF samarbeider med industri og myndigheter om å utvikle ressursene i nord på en trygg, bærekraftig og kostnadseffektiv måte.

Ekspertise

Fluidkjemi

For å øke kunnskapsnivået innen flerfasestrømning, olje-vann separasjon, økt oljeutvinning (EOR), forvitring, nedbrytning og miljøeffekter av olje, er det påkrevd å forstå forholdet mellom kjemisk sammensetning og fysiske egenskaper til oljene kjemiske sammensetningen av et fluid, og fysikalske egenskaper under ulike forhold.

Les mer om ekspertisen

Maritime transportsystemer

Maritime transportsystemer har en etterspurt tverrfaglig kompetanse innenfor forskning, innovasjon og analyse. Vi har hovedfokus på logistikk og IKT. Innen logistikk fokuserer vi på design og styring av maritime verdikjeder, flåteoptimalisering og skipskonseptanalyser. Mens autonome løsninger for skip, anvendt maritim kommunikasjon og digital informasjonsbehandling er våre satsningsområder innen IKT.

Les mer om ekspertisen

Overvåkning og modellering

Numerisk modellering av prosesser i naturmiljøet støtter objektiv, vitenskapelig basert forvaltning av naturressurser samt rekreasjonsområder og industrielle aktiviteter. SINTEF er i forkant i utviklingen av modeller som adresserer effekter og risiko knyttet til operasjonelle og utilsiktede utslipp til miljøet.

Forskningsleder
928 29 878
Les mer om ekspertisen

SINTEFs Nordområdestrategi:

Tehcnology for a Sustainable Development of the High North
(October 2013)

Laboratorier

Medarbeidere

Gunnar Sand

Direktør prosjekter
Navn
Gunnar Sand
Tittel
Direktør prosjekter
Telefon
930 58 503
Avdeling
Konsernledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Konsernstab

Prosjekter

Nyheter