Til hovedinnhold

Ekspertise

Havenergi

Vi har ekspertise innen anvendelse av hydrodynamikk og konstruksjonsteknikk rettet mot offshore vindteknologi. Vi evner å integrere avanserte eksperimenter, metoder og teorier med programvareutvikling som skaper stor verdi for våre kunder. Offshore vind er den viktigste aktiviteten innenfor havenergi hos MARINTEK og på kort sikt er nye prosjekter knyttet til nasjonale (NFR-ENERGIX) og europeiske forskningsprogram (H2020). Ett av de er EU-prosjektet LIFES50+, som MARINTEK er prosjektleder for.

Les mer om ekspertisen

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter