Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Havbrukskonstruksjoner

Havbrukskonstruksjoner

Vi retter oss mot markedsområdet havbruk og har ekspertise innen hydrodynamikk og konstruksjonsteknikk. MARINTEK tilbyr modell- og fullskalatester, samt feltundersøkelser, og har med dette en fleksibel og unik kompetanse innen havbruk. Både oppdrettere (operatører) og leverandørindustri er i vår kundegruppe.
Forskningsleder
+47 918 74 693
Bilde av modell av oppdrettsmerd