Til hovedinnhold

Havbrukskonstruksjoner

Havbrukskonstruksjoner

Vi retter oss mot markedsområdet havbruk og har ekspertise innen hydrodynamikk og konstruksjonsteknikk. MARINTEK tilbyr modell- og fullskalatester, samt feltundersøkelser, og har med dette en fleksibel og unik kompetanse innen havbruk. Både oppdrettere (operatører) og leverandørindustri er i vår kundegruppe.