Til hovedinnhold

Om Gemini-samarbeidet

Om Gemini-samarbeidet

Direktør prosjekter

Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved SINTEF, NTNU og Universitetet i Oslo. Formålet er å bygge større fagmiljøer med høyere kvalitet enn partene kan klare hver for seg. Gjennom Gemini-samarbeidet skal partene kunne gripe og realisere nye muligheter og gjennom det øke verdiskapingen og lønnsomheten.

På den internasjonale arenaen etterspørres gode fagmiljøer både fra oppdragsgivere og studenter. Derfor arbeider Gemini-sentrene i tråd med visjonen:

Internasjonalt fremragende sammen

For å få samarbeidet til å fungere, må partene forplikte seg til felles strategiprosesser som basis for virksomhetsplaner, faglig koordinering inn mot større satsinger, møteplasser for ideutvikling og informasjonsutveksling, felles profilering av samarbeidsprosjekter, og samarbeid om investeringer og drift av laboratorier og utstyr. Strategiplanen omfatter alle sider av samarbeidet fra undervisning og forskning via oppdragsvirksomhet og entreprenørskap til rekruttering og internasjonalisering.

Modellen forutsetter et planlagt, preferert og aktivt vedlikeholdt samarbeid mellom ellers selvstendige enheter. Bærebjelkene er vilje til samarbeid og gjensidig forståelse og respekt for hverandres roller og egenart. Samarbeidet skal preges av selvstendighet og likeverdighet, av inkluderende adferd og rettferdig ressursfordeling.

Næringsminister Ansgar Gabrielsen utnevnte de fire første sentrene 29. august 2003, og antallet har økt til over 20. Sentrene er utnevnt for 3 år og må etter det søke om re-nominering. Flere sentre er nå inne i sin tredje periode.

Det er en bred enighet i fagmiljøene som er med i ordningen om at GEMINI-senteret bidrar til:

  • Velfungerende og langsiktig samarbeid gjennom gjensidige forpliktelser.
  • Bedre utnyttelse av laboratorier og felles oppgradering av instrumentparken.
  • Å gå fra samarbeid mellom individer til å bygge større og robuste miljøer.
  • Gjennomtenkt samspill mellom grunnleggende og anvendt forskning.
  • Større eksponering utad i forhold til kunder og studenter.