Til hovedinnhold

Renominering av Gemini-senter

Renominering av Gemini-senter

Direktør prosjekter

Gemini-sentrene utnevnes for 3 år og må søke om re-nominering for en ny 3 års periode. Sentrene inviteres til å presentere sin søknad for styringsgruppen.

Søknad om re-nominering av Gemini-senter skal bestå av:

Styringsgruppen etterspør en synliggjøring av merverdien som ligger i det å være med i et Gemini-senter, og ønsker at oppsummeringen av resultater fokuserer på følgende områder:

  • Antall personer ved NTNU/UiO/SINTEF som er aktivt deltakende i Gemini-senteret
  • Antall doktorstudenter med forankring i senteret som har disputert
  • Antall fellespublikasjoner akseptert av tidsskrift eller konferanser innen senterets område
  • Antall tilfeller av populærvitenskapelig profilering innen senterets område
  • Antall og størrelse på innvilgede felles forskningsprosjekter med ekstern finansiering, unntatt EU
  • Antall og størrelse på innsendte søknader om EU prosjekt
  • Antall og størrelse på innvilgede søknader om EU prosjekt
  • Antall innsendte felles patenter
  • Antall SINTE-ansatte som underviser på universitetet eller universitetsansatte som er involvert i SINTEF prosjekter
  • Infrastruktur og samkjøring

En nærmere beskrivelse av Gemini-samarbeidet finnes i dokumentet Veiledning etablering.docx
Søkerne vil bli invitert til styringsgruppemøtet for å presentere søknaden MAL Presentasjon renominering.pptx