Til hovedinnhold

Moden for å starte et Gemini-senter?

Moden for å starte et Gemini-senter?

Direktør prosjekter

Gemini-konseptet er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved SINTEF, NTNU og Univ. i Oslo. Formålet er å bygge større fagmiljøer med høyere kvalitet enn partene kan klare hver for seg. Gjennom Gemini-samarbeidet skal partene kunne gripe og realisere nye muligheter og gjennom det øke verdiskapingen og lønnsomheten.

 

For å få samarbeidet til å fungere, må partene forplikte seg til felles strategiprosesser som basis for virksomhetsplaner, faglig koordinering inn mot større satsinger, møteplasser for ideutvikling og informasjonsutveksling, felles profilering av samarbeidsprosjekter, og samarbeid om investeringer og drift av laboratorier og utstyr. Strategiplanen omfatter alle sider av samarbeidet fra undervisning og forskning via oppdragsvirksomhet og entreprenørskap til rekruttering og internasjonalisering.

Det eksisterer allerede 25 Gemini-senter i samarbeid mellom SINTEF, NTNU og UiO.

Nå er tiden inne for at flere kan søke. Alle relevante dokumenter finnes på Gemini-ordningens nettside.

Fristen for å søke er satt til 25. mars.