Til hovedinnhold

Etablering av et Gemini-senter

Etablering av et Gemini-senter

Direktør prosjekter

Godkjenning som Gemini-senter gis av styringsgruppen som behandler søknader to ganger i året. Den offisielle utnevnelsen skjer på det halvårlige Rådsmøtet.

Søknaden må være forankret i linjeledelsen hos de enkelte partnerne.

Søknaden består av :

Det er viktig at ambisjonsnivået på følgende punkter beskrives i søknaden:

  • Initiering av forskningsprosjekt med ekstern finansiering (NFR, EU, andre)
  • Infrastruktur, anskaffelse av felles utstyr, felles drift av laboratorier etc.
  • SINTEF-ansatte som underviser på universitet - eller universitetsansatt som er involvert i SINTEF prosjekter
  • Doktorstudenter og masterstudenter med forankring i Gemini-senteret
  • Felles publikasjoner
  • Patenter

Her gjelder det å være så konkret som mulig på et passende ambisjonsnivå som vil variere fra senter til senter. Veiledning etablering.docx

Søkerne inviteres til styringsgruppemøtet for å presentere søknaden. MAL Presentasjon Gemini-søknad.pptx