Til hovedinnhold

Etablering av et Gemini-senter

Etablering av et Gemini-senter

Direktør prosjekter

Søknad om etablering av Gemini-senter skal bestå av:

Ambisjonsnivået på følgende punkter må beskrives i søknaden:

  • Initiering av forskningsprosjekt med ekstern finansiering (NFR, EU, andre)
  • Infrastruktur, anskaffelse av felles utstyr, felles drift av laboratorier etc.
  • SINTEF-ansatte som underviser på universitet - eller universitetsansatt som er involvert i SINTEF prosjekter
  • Doktorstudenter og masterstudenter med forankring i Gemini-senteret
  • Felles publikasjoner
  • Patenter

En nærmere beskrivelse av Gemini-samarbeidet finnes i dokumentet. Veiledning etablering.docx

Søkerne vil bli invitert til styringsgruppemøtet for å presentere søknaden. MAL Presentasjon Gemini-søknad.pptx