Til hovedinnhold

Intern: Gemini-samarbeidet

Intern: Gemini-samarbeidet

Intern informasjon for de som jobber med Gemini-samarbeidet.

Ingen Gemini-utlysning dette semesteret - Høsten 2017

Gemini-sentrene har vært gjennom en evaluering i regi av NIFU. Evalueringen er basert på intervjuer av medarbeidere i 8 sentre, og resultatene brukes nå til å kvalitetsutvikle senter-konseptet. Med evalueringen som utgangspunkt har NTNUs og SINTEFs ledelse trukket følgende hovedkonklusjoner:

  • Gemini-ordningen videreføres, men det må tas noen grep. Konseptet ble utviklet under andre rammebetingelser og før man fikk senterordninger som SFF, SFI og FME. Rammeverket rundt sentrene har vært uforandret i 15 år og bærer preg av det.
  • Prestisjen må løftes, og vi må se med nye øyne på formålsbeskrivelse, strategisk forankring, opptakskriterier og ressurser. Rammeverket rundt sentrene er for løst og uforpliktende. Forankringen av sentrene i linjeledelsen er for svak.

Et fornyet konsept er nå under utforming, med den konsekvens at det ikke åpnes for nye søknader dette semesteret. Neste søknadsfrist for senterstatus blir 1. mars 2018.

Senter som etter planen skulle søke om re-oppnevning denne høsten får automatisk senter-statusen forlenget til våren 2018.

Spørsmål kan rettes til koordinator for Gemini-sentrene, Gunnar Sand.

Koordinator for Gemini-samarbeidet

Gunnar Sand

Direktør prosjekter
Navn
Gunnar Sand
Tittel
Direktør prosjekter
Telefon
930 58 503
Avdeling
Konsernledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
Stiftelsen SINTEF