Til hovedinnhold

Forankring, DP og operasjoner

Forankring, DP og operasjoner

MARINTEK har ekspertise på hydrodynamiske laster på flytende konstruksjoner, hvor forankringssystemer, dynamisk posisjonering og strøminduserte laster (VIV) er i fokus. Vi tilbyr analyser av bølgelaster og lastvirking på flytende konstruksjoner, samt modellforsøk i havbassenget og slepetanken for forankrede eller dynamisk posisjonerte plattformer og fartøy.
Forskningsleder