Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi er også overført til det nye selskapet.

Prosessteknologi

  Løsningsorienterte tverrfaglige team med industrierfaring som utfører teknologibasert FoU for å løse problemstillinger og bidra til industrialisering av prosesser langs hele verdikjeden - fra førstehåndtering til ferdig produkt.

Forskningssjef

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter