Til hovedinnhold

SINMOD

SINMOD

Publisert 21. november 2014
Forskningsleder

SINMOD er et nøstet 3D modellsystem som kobler fysiske og biologiske prosesser i havet. Det har vært under kontinuerlig utvikling og blitt brukt ved SINTEF i over 25 år.

En storskala modell med 20 km grid som dekker deler av Nordatlanteren, de Nordiske hav og Arktis lager grensebetingelser til et mindre modellområde med 4 km oppløsning. Denne modellen vil igjen generere grensebetingelser til et modellområde med 800 m oppløsning, som lager grensebetingelser til regionale modeller med 160 m oppløsning. Vi har etablert finoppløste modeller med 160 m oppløsning langs norskekysten fra Stad til Troms (Nordland er under arbeid).