Til hovedinnhold

Havbruksteknologi

  Avdeling for havbruksteknologi besitter kompetanse innen oppdrett av akvatiske organismer, i hele verdikjeden fra yngel til slakteri. Vår kompetanse er sammensatt av både teknologer og biologer, hvorav flere har erfaring fra praktisk drift.

Forskningssjef

Ekspertise

Kuldesystemer for prosessering av mat

Verdens befolknings- og velstandsvekst tilsier at vi må produsere 70 prosent mer mat på kloden innen 2050, samtidig som vi må redusere klimagassutslipp dramatisk. I dette bildet er det viktig å ta vare på og utnytte all mat som blir produsert. En av de sentrale element er å få kontroll på temperaturen umiddelbart etter høsting/fangst, gjennom prosesseringen og helt frem til sluttbruker. SINTEF Fiskeri og havbruk arbeider med å analysere, simulere, måle og forbedre kuldesystemer for å øke verdiskapning, øke produktkvaliteten, redusere den negative klimapåvirkningen og for å gi våre kunder bedre lønnsomhet.

Les mer om ekspertisen

Prosjekter

Nyheter

Publikasjoner

Publikasjoner og rapporter fra havbruksteknologi