Til hovedinnhold

Team Lakselus

Team Lakselus

Forskningssjef

En av de største miljøutfordringene for lakseoppdrettsnæringen er lakselus. SINTEF Fiskeri og havbruk anvender sin tverrfaglige kompetanse for å finne løsninger på problemet. På denne siden vil du finne informasjon om SINTEFs aktiviteter knyttet til lakselus; fokusområder, prosjekter, kompetanse og tjenester vi tilbyr.

Biologisk bekjempelse

Bruk av rensefisk er en miljømessig skånsom, effektiv og kontinuerlig avlusingsmetode. Oppdrettsnæringa trenger en stabil tilgang på rensefisk hele året og mange produsenter har etablert seg. SINTEF Fiskeri og havbruk har kompetanse innenfor biologiske forutsetninger for rensefiskoppdrett og tilpasninger av teknologi.

Kompetanse og tjenester

Ny teknologi for yngelproduksjon av rensefisk:

Fasiliteter og verktøy

Relaterte prosjekter

Teknologisk bekjempelse

SINTEF Fiskeri og havbruk bidrar med kunnskap og verktøy for å utvikle mer robuste teknologiske løsninger for bekjempelse av lakselus. Dette omfatter hjelpeløsninger til lakseluskontroll, forebyggende ikkemedikametelle løsninger, samt avlusingsmetoder. I arbeidet benyttes blant annet numeriske beregninger, modellforsøk, og fullskala forsøk.

Kompetanse og tjenester

  • Hydrodynamikk
  • Oceanografi
  • Materialteknologi
  • Konstruksjonsteknikk
  • Produktdesign
  • Bildebehandling
  • Drift og operasjon
  • Teknologitesting

Fasiliteter og verktøy

Relaterte prosjekter

Modellering og overvåking

Med bruk av modelleringsverktøy utviklet ved SINTEF Fiskeri og havbruk er modellering av strømningsforhold,
hydrografi og vannslektskap langs kysten på tvers av kommuner og forvaltningsgrenser gjort mulig. Dette inkluderer informasjon om strømforhold, temperatur, saltholdighet og spredning av smitte mellom lokaliteter. Bedre kunnskap om den enkelte lokalitet og smittenettverket denne har med andre lokaliteter vil gi bedre beslutningsgrunnlag for havbruksnæringen, men også for fylkeskommunen og sektormyndigheter. 

Kompetanse og tjenester

Fasiliteter og verktøy

Relaterte prosjekter