Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Levendefisk transport

Levendefisk transport

Publisert 29. juni 2016

litt om prosjektet

lukket ventemerd Kråkøy slakteri

mer om prosjektet

Seniorrådgiver

Prosjektstart

01.01.2015